+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

1/5000 ölçekli nazım imar planı yapimı ve sürecı

1/5000 ölçekli nazım imar planı yapimı ve sürecı

Nazım İmar Planı; onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Nazım İmar Planı çalışmaları 6 aşamadan oluşmaktadır.
1. PLAN YAPILACAK ALANIN BELİRLENMESİ
Plan yapılacak alan belirlenir ve sınırı tespit edilir.
2. PLAN VERİLERİNİN TOPLANMASI
Plan yapılacak alan ve sınırları belirlendikten sonra, söz konusu alan ile ilgili resmi kurum görüşleri talep edilir. Arazide yapılacak olan çalışmanın programı ve altyapısı hazırlanır.
A. Kurum Görüşleri
-Harita Müdürlüğü
-DSİ-Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü Etüd İşleri Daire Başkanlığı
-Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
-İSKİ Genel Müdürlüğü
-Turizm Bakanlığı İl Turizm Müdürlüğü
-Projeler Daire Başkanlığı Yatırım Planlama Müdürlüğü
-Mezarlıklar Müdürlüğü
-Enerji Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı
-Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
-Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü
-PTT İşletme Genel Müdürlüğü Anadolu Yakası Telefon Baş Müdürlüğü
-Türk Telekom A.Ş.
-BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
-TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Başbakanlık Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
-Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü
-TEDAŞ İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi
-Emlak Müdürlüğü
-Çevre Bakanlığı İl Çevre Koruma Müdürlüğü
-TEDAŞ
-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları I.Bölge Müdürlüğü 
-İGDAŞ Gen. Müdürlüğü
-İ.E.T.T Genel Müdürlüğü
-Park ve Bahçeler Müdürlüğü
-İtfaiye Daire Başkanlığı
-Ulaştırma Bakanlığı D.L.H. Meydanları Genel Müdürlüğü
-Çevre ve Orman Bakanlığı İl Çevre ve Orman Bölge Müdürlüğü
-İl Turizm Müdürlüğü
-İmar Müdürlüğü
-Planlama Müdürlüğü
-Tapu Kadastro Müdürlüğü
-İstanbul  … Numaralı KTVK Bölge Kurulu
-Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü
-İlgili İlçe ve İlk Kademe Belediyesi
-Doğal Hayatı Koruma Derneği
-Yerleşmenin özelliğine göre görüşü alınması gereken diğer ilgili birimler.
B. Arazi Çalışmaları
Arazi çalışmalarında 1/1.000 veya 
1/2.000 ölçekli haritalar üzerinde bina bazında aşağıda belirtilen tespitler yapılır.
Bina Tespitleri
-Bina Kat Adedi
-Bina Durumu
-Bina Yapım Cinsi
-Bina Kat Kullanımları
-Fotoğraf 
Çekimleri
-Alanın özelliğine göre belirlenecek diğer özellikler.
Anket Çalışması
Yörenin sosyo-ekonomik yapısını tespit etmeye yönelik konut, işyeri ve sanayi anketleri yapılır.
-Konut anketleri, hane sayısına göre belirlenen bir yüzde ile hesaplanıp uygulanır.
-İşyeri anketleri, %50 örneklem büyüklüğünde uygulanır.
-Sanayi anketleri ise birebir yapılır.
3. ANALİZ VE SENTEZ ÇALIŞMASI
Arazi çalışmaları ve toplanan kurum görüşleri neticesinde toplanan veriler derlenerek analiz paftaları hazırlanır. Bu veriler birbirleri ile çakıştırılıp, yorumlanarak sentez paftaları hazırlanır. Sentez çalışmaları sonucunda yerleşilebilir alanlar tespit edilir.
Analiz Paftaları
-Arazi Kullanım Durumu
-Eğim Analizi
-Dereler
-Jeolojik Durum
-Yapılara ait fiziksel veriler
-Taks Değerleri
-Kaks Değerleri
-Yoğunluk Analizi
-Doku Analizi
-Mülkiyet Durumu
-Arazi Değerleri
-Mevcut Ulaşım Ağı ve Sorunları
-Ulaşım Zonları
-Üst Plan Kararları
Sentez Paftaları
-Doğal Eşik Sentezi
-Sentez
-Yerleşilebilir Alanlar
4. PLAN KARARLARININ VERİLMESİ
Planlama alanında analizlerden çıkan sonuçlar ve sosyo-ekonomik yapı da değerlendirilerek sentez sonucu ortaya çıkan plan altlıkları üzerine farklı plan alternatifleri üretilir ve üretilen alternatiflerin yerleşmenin dokusuna uygunluğu değerlendirilir.
5. PLANIN ÇİZİLMESİ VE RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Alternatif plan yaklaşımlarından biri olgunlaştırılarak, teklif planın hazırlanmasına geçilir. Sayısal ortamda plan çizimi yapılır. Üretilen planda çizgisel olarak ifade edilemeyen hükümler genel ve özel plan notları olarak belirlenir.
Tüm bu planlama sürecinin anlatıldığı ve alt ölçekli plana yön veren 
yazılı açıklamaların olduğu plan raporu hazırlanır.
6. MECLİSTE GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI

  • Plan resmi yazı ile meclise gönderilir.
  • Mecliste onaylanır.
  • Onaylanan plan ilgili birime gönderilir.
  • İlgili birim planda gerekli düzeltmeleri yapar ve yedi takım çoğaltıp başkan’a onaylatılır.
  • Dağıtım yapılır.
  • Plan harita müdürlüğü tarafından askıya çıkarılır.
  • Askı süresince yapılan itirazlar değerlendirilir.
  • Değerlendirmeler meclise iletilir.
  • Meclisin vereceği karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.
13 Nisan 2015
2.532 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN