+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Nisan 2015 Ayında Eklenen Konular

Yapı taşıyıcı sisteminde aynı anda betonarme yapı elemanları ile birlikte  çelik yapı elemanları ve beton- hafif beton gibi farklı yapı elemanları kullanılarak tasarlanıp yapıldığı binalardır.
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK               MADDE 1 − 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan “Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İnşaat tamamlandıktan sonra Bağımsız Bölüm Kullanım izni olarak tanımlanıyor. Mevzuat olarak Bağımsız bölüm maliklerinin müracat etmesi durumunda binada bulunan bağımsız bölümler için ayrı ayrı alınan izindir.
Belediye  ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıları kapsayan, 3194 sayılı İmar Kanununun amacı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşmasını...
Pendik’te Yıkım Ruhsatları ile Yıkıntı ve Hafriyat Kabul Belgeleri artık Zabıta Müdürlüğünde verilmeye baslandı.
Yıllık olarak gerçekleştirilen asansörlerin kontrolleri artık belediye ve il özel idareleri tarafından sağlanacak.
Kentsel dönüşüm nedeniyle adeta bir seferberlik içerisinde olan Türkiye’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere TOKİ, Emlak Konut GYO ve yerel belediyeler dönüşüm projelerine büyük önem veriyor.
6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”nun 1.inci maddesinde, Kanunun amacının afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere...
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç   MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil...
01 Ocak’ta yürürlüğe giren düzenlemeye göre, arsalarda emlak vergisine tabi esas değeri metrekare başına 500.000 TL arası olan yerlerde yapılan inşaatlarda KDV oranı yüzde 8’e çıkarken, arsa emlak vergi değeri 1000 TL ve üzerinde olan yerlerde yapılan inşaatlarda KDV oranı yüzde...
Emlak vergisi, arazi, arsa ve binalar için vergi mükellefleri tarafından ödenen vergi çeşididir.
Zorunlu Deprem Sigortasının düzenlenmesi; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 25.11.1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Sonraki Sayfa »