+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Aralık 2016 Ayında Eklenen Konular

Doğrusal ölçek, çizimin oransal ölçeğinde alınmış bir uzunluktur. Bir doğru üzerinde bir sıfır noktası işaretlenir ve sağ tarafa doğru yuvarlak sayıda seçilen (tam sayı) uzunluk birimleri ölçeğe göre işaret edilir. Sıfır işaretinin sol tarafına doğru, çizgi bir miktar uzatılır ve...
20 Ekim’de Dodge Data Analytics araştırma firması, dünya inşaat sektörü için yıllık tahminlerini açıkladı. Hazırlamış oldukları raporda, ticari binalar, kurumsal tesisler ve kamu işleri gibi bir dizi proje türü için ufak bir büyüme tahmin ediliyor. Altyapı ve Endüstriyel tesislere olan...
ARAZİ KEŞİFİ NEDİR? Arazi ölçümü, özel teknoloji ve ekipman kullanarak zemin X,Y,Z verileri ile haritalandırılmasıdır. Arazi keşif ekipleri ise, önceden mevcut zemine giderek, iş verenin talepleri doğrultusunda ölçüm yapılacak bölgeyi keşif yaparlar. ÖLÇÜM EKİBİ NE YAPAR? Arazi ekipleri, Haritası çıkartılacak...
Topoğrafik haritalarda yüzey görselleştirme Topografik haritalar, iki boyutlu bir haritada çizgilerle eşit yüksekliği temsil ederek üç boyutlu şeklini gösterir;  Özünde bir tür eğri haritası vardır. Bunlar matematiksel olarak oluşturulabilmesine rağmen, haritacıların çoğu, zemindeki  yüksekliği (ve konumu) ölçerek,  harita üzerinde eğri...
Şehir Planı kalkınma ve büyümenin belirlenmesine yardımcı olacak ve projelerin ve altyapının etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacaktır. Şehrin yerel, ulusal ve uluslararası ilgisi teşvik edilecek, ticaret ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek, ekonomiyi, canlılığı ve canlılığı artıracaktır. Bir şehir planlayıcısının...
Farklı haritaları okumak ve analiz etmek arazi ölçümlerinde önemlidir.  Şehir Plancılari,  plan yapmak için büyük ölçekli bir harita ile başlarlar. Plancılar, spesifik projelere duyulan ihtiyaçları belirledikten sonra, iki farklı plan üzerinde çalışlar. Bunlar Ulaşım haritaları ve Topoğrafik haritalardır. Ulaşım haritaları...
Haritacılık sektörü için yeni bir alan, yeni bir ekmek kapısı diye özetleyebiliriz. Drone ile havadan çekilen ortophoto verileri ile neler yapabiliriz ?  Mevcut zeminde a’dan z’ye milyonlarca nokta bulutu oluşturarak binalar, köprüler, ağaçlar vb tüm detayları sayısallaştırmak oldukça kolaydır. Bunun...
Tapu sicillerinde kayıtlı olan taşınmaz malların (ev, arsa vb), mal sahibinin ölümü halinde, tapuya kayıtlı olan malların mülkiyet haklarının, mahkemece verilen veraset ilamında belirtilen mirasçılara, kanun çerçevesinde geçmek yani intikal etme işlemlerinin tümüne tapu intikal işlemleri denir. Peki tapu intikal...
Tapuda; konut veya arsanız ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda vekalet verirken, vekaletname ile vekile hangi yetkileri verdiğinize çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor. Vekaletname kapsamı, süre, işlem mahalli belirlenmelidir. 1.) Olumsuz durumlarla karşılaşmamak için, tapu işlemleri konusunda verilecek vekaletin, ‘işlem yapılacak...
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak kurulan bir birimdir MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:         6.1 Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak...
Belediye’ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir şekilde taşınmazının bir kısmını ya da tamamını kamu yararına terk etmesi durumudur. Yani; belediye bir yol çalışması yapacak ve yolu genişletecek ise ve sizin araziniz, arsanız bu yol üzerinde ise...
Harita mühendisiliği, jeodezi, fotoğrametri, kartoğrafya, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, ölçme tekniği ana bilim dallarını bünyesinde bulunduran mühendislik bölümüdür. Mezun olan yeni mühendisler günümüzde genelde inşaat firmalarında, proje ofislerinde ve şantiye sahalarında çalışıyorlar. Bunun en büyük sebebi aylık maaşlarının diğer...
Sonraki Sayfa »