+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Ocak 2017 Ayında Eklenen Konular

Arazi toplulaştırması başlangıçla genel olarak tarımsal yapıya yönelik bir önlem idi. Son on yıllarda toplulaştırmanın görev alanı giderek genişlemiştir. Özellikle, belediyelerin de gelişim hedeflerini toplulaştırma çerçevesinde daha iyi gerçekleştirebildikleri ve güvence altına alabildikleri görülmüştür. Çağdaş bir toplulaştırmanın önemli hedefi kırsal...
Uzun müddet saklanacak, tamamlayıcı çizimler yapılacak veya sınır tesbitlerine ait plan veya haritalar, kaliteli kağıtlara çizilmelidir. Bunlar; 1) Çizim kağıtları, parlak veya pürüzlü yüzlü olarak imal edilmekte olup ağırlıkları 150 ile 300 g/m2 arasında değişmektedir. 2) Resim kartonları, iki veya...
Ne amaçla, hangi alet ve araçla ölçmeler yapılırsa yapılsın, daha önceden, bu ölçmelere esas(taban olacak bazı ön işlerin hazırlıklarının yapılması gereklidir. Bunlar da… 1) Arazide noktaların işaret edilmesi ve kurulması 2) Arazide doğrultuların belirtilmesi ve uzunluklarının ölçülmesidir. Arazide Noktaların İşaretlenmesi...
Bir nokta, herhangi bir sapma yapmadan bir yön üzerinde hareket ederse bir doğrultu tarif eder. Doğrultunun sınırlı bir uzunluğu söz konusu değildir. Doğrultunun başlangıç ve son noktası saptanırsa bir doğru ve bir boy tarif edilmiş olur. Bu nedenle arazide bir...
Çizimler, oran biçiminde tanımlanan ölçeğin paydasının sayısal değerine göre ayrılırlar. Yani bu payda ne kadar küçükse, o çizimin ölçeği o adar büyük olmaktadır. Buna göre; 1) Planlar Ölçekleri 1/500 ile 1/2000 olan çizimlerdir. Bazı hallerde 1/200 ölçeği de kullanılır. Durum...
Geometrik ölçek de, çizgisel ölçek gibi grafik bir ölçektir. Bu ölçeğin doğrusal ölçeğe üstünlüğü, uzunlukların ondalık kısmının gözle kestirmek sureti ile bulunması yerine, doğrudan doğruya ölçülebilmesi dir. Böyle bir ölçeği çizmek için, çizim ölçeğinde belirli bir uzunluk alınır ve üzerinde işaretlenen...