+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

BİLGİ ARŞİVİ

Tapu sicillerinde kayıtlı olan taşınmaz malların (ev, arsa vb), mal sahibinin ölümü halinde, tapuya kayıtlı olan malların mülkiyet haklarının, mahkemece verilen veraset ilamında belirtilen mirasçılara, kanun çerçevesinde geçmek yani intikal etme işlemlerinin tümüne tapu intikal işlemleri denir. Peki tapu intikal...
Tapuda; konut veya arsanız ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda vekalet verirken, vekaletname ile vekile hangi yetkileri verdiğinize çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor. Vekaletname kapsamı, süre, işlem mahalli belirlenmelidir. 1.) Olumsuz durumlarla karşılaşmamak için, tapu işlemleri konusunda verilecek vekaletin, ‘işlem yapılacak...
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak kurulan bir birimdir MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:         6.1 Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak...
Belediye’ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir şekilde taşınmazının bir kısmını ya da tamamını kamu yararına terk etmesi durumudur. Yani; belediye bir yol çalışması yapacak ve yolu genişletecek ise ve sizin araziniz, arsanız bu yol üzerinde ise...
Harita mühendisiliği, jeodezi, fotoğrametri, kartoğrafya, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, ölçme tekniği ana bilim dallarını bünyesinde bulunduran mühendislik bölümüdür. Mezun olan yeni mühendisler günümüzde genelde inşaat firmalarında, proje ofislerinde ve şantiye sahalarında çalışıyorlar. Bunun en büyük sebebi aylık maaşlarının diğer...
Hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde iş yapma hakkınız bulunurken ilgi birikiminizi kullanmanız ve taze tutmanız gerekecektir. Kendinizi geliştirerek güvenilir, işinizin ehli bir harita mühendisi olabilirsiniz. Mühendislik fakültesinde yer alan harita bölümüne yönelerek dört yıllık eğitim sürecinizi tamamlayıp diplomanızı...
Autocad çizim programı için hazırladığım bazı lispler ve kısayollarını inceleyebilirsiniz. Autokomut dosyasını indirmek için TIKLAYINIZ Lisp Adı Kodu Görevi Alan Alan Alan Hesabı Kls Kls Koordinat Listeler L noyaz Numara Yazar lp lp Koordinat Yazar mes mes Mesafe Yazar tes...
Muvafakatname, gerekli durumlarda ilgili merciler tarafından vatandaştan istenen bir izin belgesi olarak tanımlanıyor. Muvafakatname sözcüğü sözlükte ”Herhangi bir konuda izin alınması gerekilen kişiden izin verildiğine dair üzerinde gereken bilgilerin yazılı olarak bulunduğu belge” olarak geçiyor. Muvafakatname, başka bir tanımla; Bireyin,...
Kat alanı katsayısı ile inşaat taban alanı katsayısı, bir binanın boyutlarını belirleme hususunda net sonuçlar ortaya çıkarıyor. Peki buna Kat alanı katsayısı (KAKS) ile taban alanı katsayısı (TAKS) yani emsal hesabı nasıl yapılır ? İşte yanıtı… Bir inşaatın ulaşabileceği boyutlar,...
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uzatıldı. 08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29912 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 10...
Üniversite Bölüm Website Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Avrasya Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Git Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Git Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Git Erciyes Üniversitesi Harita...
Hava fotoğrafı, arazi çalışmaları ve kağıt haritalar gibi bir çok farklı coğrafik veri kaynağı varken, uydu görüntülerini kullanmanın ne gibi yararları olabilir? Birçok uygulama için basit cevap: uydu görüntüleri hızlı, daha ucuz ve daha iyidir. Bu belki biraz basmakalıp bir...
Sonraki Sayfa »