+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

BİLGİ ARŞİVİ

İstanbul finans merkezinin ikinci temeli atildi
Avrasya tünelinde son 1 km kaldi.
Bilgi teknolojileri dairesi başkanliği online Ada parsel sorgulama işlemini hizmete acti.
Kadir topbaş müjdeyi verdi İstanbul’a 4 yeni metro, 
Konut Kapıcıları Tüzüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 03/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25391 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar
TOKİ’den her kente ayrı tasarım dönemi
Yapı Malzemelerinde Mobil Denetim Başlıyor.
Yapı taşıyıcı sisteminde aynı anda betonarme yapı elemanları ile birlikte  çelik yapı elemanları ve beton- hafif beton gibi farklı yapı elemanları kullanılarak tasarlanıp yapıldığı binalardır.
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK               MADDE 1 − 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan “Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İnşaat tamamlandıktan sonra Bağımsız Bölüm Kullanım izni olarak tanımlanıyor. Mevzuat olarak Bağımsız bölüm maliklerinin müracat etmesi durumunda binada bulunan bağımsız bölümler için ayrı ayrı alınan izindir.
Belediye  ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıları kapsayan, 3194 sayılı İmar Kanununun amacı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun oluşmasını...
Pendik’te Yıkım Ruhsatları ile Yıkıntı ve Hafriyat Kabul Belgeleri artık Zabıta Müdürlüğünde verilmeye baslandı.
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »