+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

BİLGİ ARŞİVİ

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15/h maddesine göre; “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı...
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî...
•İlgili adrese ait şube müdürlüklerinin mukavele servis şefliğine müracaat edilir.•Mukavele servis şefliğinde bulunan matbu dilekçe formu doldurtulur ve aboneye dilekçe no verilir. (Dilekçe tarihinden en fazla 3 gün içinde şebekeye evrak kurye ile gönderilir.)•Müşteriye, bağlı bulunduğu şebeke teknik şefliği keşfe...
     Yapılan inşaatın, kaba inşaat ve ince işçilik olmak üzere iki farklı maliyete tutarı mevcuttur. Bu nedenle inşaat maliyet hesaplama yaparken, bu bahsettiğimiz iki maliyeti göz önünde bulundurmak gerekiyor. İki katlı yada daha fazla kattan oluşan bir binanın inşaatında matrekare birim maliyeti...
Çevre ve şehircilik bakanlığından yeni hizmet. Csb tüm mevzuatı internet ortamına aktararak vatandaşların hizmetine sundu. Aşağıda resimde görüldüğü üzere ihtiyacınız olan kanun veya yönetmeliği seçerek detaylara ulaşabiliyorsunuz.    Link için TIKLAYINIZ
İmar planlarına karşı açılacak davalarda planı yapan ve onaylayan kurumda yapılacak idari itirazlara bağlı olarak dava açma süreleri değişmektedir. Askıda itiraz edilip edilmemesine göre ya da askı sürecinin çoktan geride kalıp artık planın uygulanmaya başlanmış olduğu aşamalarda dava açma süreleri...
“Emlak listeleme ve satış tekniklerinin özeti” niteliğindeki aşağıda sıralanmış püf noktalar, bütünlüklü olarak algılanmalı ve uygulanmalıdır. 1. Alıcılara emlak satmak, mal sahibiyle anlaşma yapmaktan 30 misli zordur.2. Yeni emlakçının ilk işi, en kısa sürede işini öğrenmesidir.3. Emlakçı, insanları etkileme ve iletişim gücü ile orantılı...
Gayrimenkul alım satımında tapu dairesinde alınan hizmet karşılığında ödenmesi gereken ücret olarak alınan harca, tapu harcı denir. Tapu harcı gayrimenkul satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplanan tapu harcı hem satıcı hem de alıcı tarafından ayrı ayrı ödenmektedir. Tapu harcı Tapu ve...
Taşınmaz gayrimenkul sahibinin hak sahipliğini kısıtlayan ve bir uyarı niteliği taşıyan uygulamalara tapu şerhi denilmektedir. Tapu şerhinin kaldırılabilmesi için şerh işleminde bulunan kişilerin hepsinin, şerhin kaldırıması için onay vermesi gerekmektedir.  Türk Medeni Kanun’da bulunan 683. maddeye göre, hak sahibinin yetkilerini...
Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban oluşturan plandır. İmar Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca; imar planlarına uygun...
Resen kelime anlamı olarak “kendiliğinde, bağımsız olarak, kimseye danışmaksızın” anlamlarına gelmektedir. Genellikle hukuk alanında duyduğumuz bu terim, artık belediyelerde duymamamız mümkün. Resen ifraz tevhid ne demektir. Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya...
Çekme mesafesi nedir ? Yapı yaklaşma mesafesi nedir? Bu soruların cevabını arayan takipçilerimiz için küçük bir rehber hazırlayalım istedik. Bu yazımızda çekme mesafesi nedir sorusuna cevap vereceğiz. Çekme mesafesi iki bina arasında bırakılması gereken mesafeyi ifade etmektedir. Çekme mesafeleri mevcut parselinizde ön bahçe, yan...
« Önceki SayfaSonraki Sayfa »