+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

MAKALE

Arazi toplulaştırması başlangıçla genel olarak tarımsal yapıya yönelik bir önlem idi. Son on yıllarda toplulaştırmanın görev alanı giderek genişlemiştir. Özellikle, belediyelerin de gelişim hedeflerini toplulaştırma çerçevesinde daha iyi gerçekleştirebildikleri ve güvence altına alabildikleri görülmüştür. Çağdaş bir toplulaştırmanın önemli hedefi kırsal...
Uzun müddet saklanacak, tamamlayıcı çizimler yapılacak veya sınır tesbitlerine ait plan veya haritalar, kaliteli kağıtlara çizilmelidir. Bunlar; 1) Çizim kağıtları, parlak veya pürüzlü yüzlü olarak imal edilmekte olup ağırlıkları 150 ile 300 g/m2 arasında değişmektedir. 2) Resim kartonları, iki veya...
Ne amaçla, hangi alet ve araçla ölçmeler yapılırsa yapılsın, daha önceden, bu ölçmelere esas(taban olacak bazı ön işlerin hazırlıklarının yapılması gereklidir. Bunlar da… 1) Arazide noktaların işaret edilmesi ve kurulması 2) Arazide doğrultuların belirtilmesi ve uzunluklarının ölçülmesidir. Arazide Noktaların İşaretlenmesi...
Bir nokta, herhangi bir sapma yapmadan bir yön üzerinde hareket ederse bir doğrultu tarif eder. Doğrultunun sınırlı bir uzunluğu söz konusu değildir. Doğrultunun başlangıç ve son noktası saptanırsa bir doğru ve bir boy tarif edilmiş olur. Bu nedenle arazide bir...
Çizimler, oran biçiminde tanımlanan ölçeğin paydasının sayısal değerine göre ayrılırlar. Yani bu payda ne kadar küçükse, o çizimin ölçeği o adar büyük olmaktadır. Buna göre; 1) Planlar Ölçekleri 1/500 ile 1/2000 olan çizimlerdir. Bazı hallerde 1/200 ölçeği de kullanılır. Durum...
Geometrik ölçek de, çizgisel ölçek gibi grafik bir ölçektir. Bu ölçeğin doğrusal ölçeğe üstünlüğü, uzunlukların ondalık kısmının gözle kestirmek sureti ile bulunması yerine, doğrudan doğruya ölçülebilmesi dir. Böyle bir ölçeği çizmek için, çizim ölçeğinde belirli bir uzunluk alınır ve üzerinde işaretlenen...
Doğrusal ölçek, çizimin oransal ölçeğinde alınmış bir uzunluktur. Bir doğru üzerinde bir sıfır noktası işaretlenir ve sağ tarafa doğru yuvarlak sayıda seçilen (tam sayı) uzunluk birimleri ölçeğe göre işaret edilir. Sıfır işaretinin sol tarafına doğru, çizgi bir miktar uzatılır ve...
20 Ekim’de Dodge Data Analytics araştırma firması, dünya inşaat sektörü için yıllık tahminlerini açıkladı. Hazırlamış oldukları raporda, ticari binalar, kurumsal tesisler ve kamu işleri gibi bir dizi proje türü için ufak bir büyüme tahmin ediliyor. Altyapı ve Endüstriyel tesislere olan...
ARAZİ KEŞİFİ NEDİR? Arazi ölçümü, özel teknoloji ve ekipman kullanarak zemin X,Y,Z verileri ile haritalandırılmasıdır. Arazi keşif ekipleri ise, önceden mevcut zemine giderek, iş verenin talepleri doğrultusunda ölçüm yapılacak bölgeyi keşif yaparlar. ÖLÇÜM EKİBİ NE YAPAR? Arazi ekipleri, Haritası çıkartılacak...
Topoğrafik haritalarda yüzey görselleştirme Topografik haritalar, iki boyutlu bir haritada çizgilerle eşit yüksekliği temsil ederek üç boyutlu şeklini gösterir;  Özünde bir tür eğri haritası vardır. Bunlar matematiksel olarak oluşturulabilmesine rağmen, haritacıların çoğu, zemindeki  yüksekliği (ve konumu) ölçerek,  harita üzerinde eğri...
Şehir Planı kalkınma ve büyümenin belirlenmesine yardımcı olacak ve projelerin ve altyapının etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacaktır. Şehrin yerel, ulusal ve uluslararası ilgisi teşvik edilecek, ticaret ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek, ekonomiyi, canlılığı ve canlılığı artıracaktır. Bir şehir planlayıcısının...
Farklı haritaları okumak ve analiz etmek arazi ölçümlerinde önemlidir.  Şehir Plancılari,  plan yapmak için büyük ölçekli bir harita ile başlarlar. Plancılar, spesifik projelere duyulan ihtiyaçları belirledikten sonra, iki farklı plan üzerinde çalışlar. Bunlar Ulaşım haritaları ve Topoğrafik haritalardır. Ulaşım haritaları...
Sonraki Sayfa »