+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Faaliyetlerimiz

Harita Hizmetlerimiz;

–  Halihazır Harita Uygulamaları
–  İmar Planı Uygulamaları
–  Coğrafi Bilgi Sistemleri
–  İnşaat Ölçmeleri
–  Kentsel Tasarım
–  Döküm ve Çöp Sahalarının Projelendirilmesi
–  Şehir Bölge Planlaması

Gis Hizmetleri Çalışmaları

–  Ulaşım ve trafik bilgi sistemlerinin oluşturulması.
–  Teknik Altyapi bilgi sistemlerinin oluşturulması.
–  Arazi ve Arsa bilgi sistemlerinin kurulması
–  Adres bilgi sistemlerinin kurulması.

Planlama Hizmetlerimiz;

–  Nazım İmar Planı
–  Uygulama İmar Planı
–  Mevzi İmar Planı
–  Tadilat İmar Planı

Altyapı Projeleri ve Müşavirlik Hizmetlerimiz;

–  Kanalizasyon Projeleri, 
–  Yağmur Suyu Projeleri, 
–  İçme Suyu Projeleri, 
–  Arıtma Tesisi Projeleri, 
–  Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması, 
–  Zemin Etütleri, 
–  Fizibilite, 
–  Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri 
–  İnşaat Kontrollükleri,
–  Yol Projeleri, 
–  Enerji Nakil Hatları,
–  Haberleşme Hatları, 
–  Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ve As_Built Çalışmaları,

Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri

–  Geliştirme Planlaması
–  Geliştirme Koordinasyonu ve Yönetimi
–  Yapı Yönetimi
–  Satış ve Pazarlama

Yatırım Yönetim Hizmetleri

–  Satın Alma Danışmanlığı
–  İş Yapılandırma
–  Gayrimenkul Finansmanı
–  Fizibilite
–  Değerleme Çalışması
–  Varlık Yönetimi ve Yeniden Konumlandırılması
–  Perakende, Konut ve Karma Proje
–  Yatırımcı Raporlaması