+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Lihkab 2016 yılı ücret tarifesi

Lihkab 2016 yılı ücret tarifesi

 


Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri

 Değişiklik
İşlemleri Türü

Alan (m2)

Ücret (TL)

(KDV Dâhil)

Asgari

Azami

Aplikasyon

1

1.000

 

381

1.001

3.000

570

3.001

5.000

812

5.001

10.000

986

10.001

20.000

1072

20.001

50.000

1228

50.001

100.000

1469

100.001

200.000

1816

200.001

500.000

2939

500.000 den sonra her 100.000 için

518

Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli Maktu*

18

Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi (Maktu*)

1-10 Nokta

381

10 noktadan sonra her bir nokta için

16

Cins Değişikliği
Yapısız İken Yapılı Hale Gelme 1 Bina İnşaat Taban Alanı

0-500

394

Sonraki her 1 m2 için

0,05

İlave her bina için Maktu*

139

Aynı Yapı Üzerinde Kat İlavesi Suretiyle Yapılacak Cins Değişikliği İşleminde

Maktu*

139

Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca)

Maktu*

260

Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta
İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins  Değişikliğinde

Maktu*

139

Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*)

121

Birleştirme    

 

 

 

2 Parsel

(İlave her bir parsel için %10 artış uygulanacaktır.)

449

Arzi İrtifak Hakkı

1 Parsel

260

İlave her bir parsel için  ilave Maktu*

139

Parselin Yerinde Gösterilmesi,

( Ada/Parsel, Adres)
(Maktu*)

Her parsel için

121

Bağımsız Bölümün Yerinde Tesbiti
(Maktu*)

Her bağımsız bölüm için

121

Parselin Veya Bağımsız Bölümün Yerinde Gösterilmesinde

Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel/bağımsız bölüm başına ilave Maktu*

26

Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltme İşlemi Teknik Rapor Hazırlama

 

2 Bağımsız bölüm için Maktu*

 

185

 

Her bir bağımsız bölüm için ilave Maktu*

23

 

 

İl Genelinde Katsayı Uygulaması

 

İl

Katsayı

İl

Katsayı

İl

Katsayı

İstanbul

1,14

Muğla

1,01

Konya

0,96

İzmir

1,06

Zonguldak

0,99

Karaman

0,96

Ankara

1,06

Bartın

0,99

Kars

0,97

Kocaeli

1,04

Karabük

0,99

Ağrı

0,97

Bolu

1,04

Manisa

0,99

Ardahan

0,97

Düzce

1,04

Afyon

0,99

Iğdır

0,97

Sakarya

1,04

Kütahya

0,99

Gaziantep

0,96

Yalova

1,04

Uşak

0,99

Adıyaman

0,96

Antalya

1,03

Adana

0,99

Kilis

0,96

Burdur

1,03

Mersin

0,99

Malatya

0,97

Isparta

1,03

Erzurum

0,98

Bingöl

0,97

Bursa

1,03

Bayburt

0,98

Elazığ

0,97

Bilecik

1,03

Erzincan

0,98

Tunceli

0,97

Eskişehir

1,03

Samsun

0,98

Diyarbakır

0,96

Trabzon

1,04

Amasya

0,98

Şanlıurfa

0,96

Artvin

1,04

Çorum

0,98

Nevşehir

0,96

Giresun

1,04

Tokat

0,98

Aksaray

0,96

Gümüşhane

1,04

Kastamonu

0,98

Kırıkkale

0,96

Ordu

1,04

Çankırı

0,98

Kırşehir

0,96

Rize

1,04

Sinop

0,98

Niğde

0,96

Edirne

1,02

Kayseri

0,98

Hatay

0,95

Kırklareli

1,02

Sivas

0,98

Kahramanmaraş

0,95

Tekirdağ

1,02

Yozgat

0,98

Osmaniye

0,95

Balıkesir

1,03

Van

0,99

Siirt

0,93

Çanakkale

1,03

Bitlis

0,99

Batman

0,93

Denizli

1,01

Hakkari

0,99

Mardin

0,93

Aydın

1,01

Muş

0,99

Şırnak

0,93

TUİK 2010 Yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi Esas Alınarak Hesaplanmıştır. 

Açıklamalar:

1-Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın.
2- Ücretlere KDV dâhildir.
3- Ücretler yeni ücret tarifesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.
4-  Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.

5-Hesaplanacak birleştirme hizmet ücreti 150 TL’den az olamaz.
6- Teknik rapor, düzeltmeye konu blok veya ana taşınmazın tamamı için bir defaya mahsus hazırlanacak olup hizmet bedeli hesaplanırken tüm bağımsız bölümlerin düzeltmeye konu olduğu dikkate alınacaktır.

7- Yapısız iken yapılı hale gelen cins değişikliklerinde parselde birden fazla bina bulunması durumunda en büyük taban alanına sahip bina için ücret hesaplanır diğer binalardan maktu ücret alınır.
 

Diğer Hususlar:

 

 

 

 

a- Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 2/3 ü tahsil edilir.

a-b- Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için
hesaplanan hizmet bedelinin 1/3 ü tahsil edilir.

c- Ulaşım gideri işverene aittir. İşverenin ulaşım için aracı temin etmesi durumunda işverenden ayrıca ulaşım gideri ücreti alınmayacaktır.

 

 

d- İş yapımı için gerekli her türlü malzeme lisanslı bürolara aittir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**(c) bendinin uygulanmasında “0,15 x km x yakıt Lt fiyatı” formülü kullanılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

           

İş Süreleri :

 Lisanslı bürolar, zorunlu haller dışında gecikmeye meydan vermeden mevzuatına uygun olarak talep edilen işleri talep sırasına göre, en fazla on iş günü içinde sonuçlandırmak zorundadırlar.

Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalardan kaynaklanan süre uzamaları bu süreye dâhil değildir.

Süresi içinde tamamlanmayan işler için lisanslı mühendis tarafından hazırlanan ve gecikme sebebini açıklayan bir rapor düzenlenir ve iş sahibine bildirilir. Ayrıca dosyasında muhafaza edilir.

07 Kasım 2016
1.295 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN