+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Müteahhitlik karnesi nedir ? Nasil alinir ?

Müteahhitlik karnesi nedir ? Nasil alinir ?

16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen müteahhitlerin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyede yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadıklarının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. Geçici Ustalık Belgesi alınabilmesi için, 16.12.2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurulması zorunludur.

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI

16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.

Müteahhitlerimizin Yetki Belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucunda yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmeyecektir.

Müteahhit Belge Sorgulama Ve Kayıt İşlemleri
Bakanlığımızca Kayıtlarına ulaşılabilen Yapı Müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturdu. Müteahhitler ve Vatandaşlar Bakanlığımızın
http://yambis.csb.gov.tr/
İnternet adresinden numaraları olup olmadığını vatandaş girişi bölümünden girerek TC kimlik veya tüzel şirketlerde vergi numarası yazarak kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edip, yine internet üzerinden kayıt olabileceklerdir.

İnternet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde Başvurunun onaylanabilmesi için istenen belgelerin en kısa sürede Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Müteahhit Tanımlama : İlk defa kayıt numarası alacakların firmalarını tanımlama sekmesi.

Yetki Belgesi Numarası Başvuru : Yetki Belge Numarası İçin Başvuru Sekmesi.

Müteahhit Sorgulama : Yetki Belge Numarası ve Müteahhit Sorgulama Sekmesi

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat; Bodrum+2 Kat, 500 m2 Aşmayacak Şekilde ise)

1- Kimlik Fotokopisi

2- Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3- Tapu Fotokopisi

4- Tapu, Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası için başvuran kişi adına değilse veya hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5- Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Taahhütname. (Müdürlüğümüzden alınabilir)

6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 500,00 TL]

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2- Kimlik Fotokopisi

3- Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2015 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

4- Vergi Levhası Fotokopisi

5- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

ŞİRKETLER İÇİN:

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2- Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2015 yılı içinde alınmış olacak.

3- Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

4- Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5- Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )

6- Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)

7- Ortakların Kimlik Fotokopileri

8- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

1- Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2- Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3- Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır) 2015 yılı içinde alınmış olacak.

4- Ortaklık sözleşmesi (Noter Onaylı Aslı)

5- İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.

7- Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

04 Mart 2015
3.423 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN