+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Plan yapimina ait esaslara dair yönetmelik

Plan yapimina ait esaslara dair yönetmelik

PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

             MADDE 1 − 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin eki EK-1’de yer alan “Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı” tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt Yapı (1)

Nüfus

0-15.000

15.000-45.000

45.000-100.000

100.000-+

Kreş+ Anaokulu (2)

1 m2 / kişi

1 m2 / kişi

1 m2 / kişi

1 m2 / kişi

İlköğretim (2)

4 m2 / kişi

4 m2 / kişi

4 m2 / kişi

4 m2 / kişi

Ortaöğretim (2)

3 m2 / kişi

3 m2 / kişi

3 m2 / kişi

3 m2 / kişi

Aktif Yeşil Alan (3)

10 m2 / kişi

10 m2 / kişi

10 m2 / kişi

10 m2 / kişi

Sağlık Tesisi Alanları (2)

2 m2 / kişi

2 m2 / kişi

3 m2 / kişi

4 m2 / kişi

Kültürel Tesis Alanları (2)

0.5 m2 / kişi

1 m2 / kişi

2 m2 / kişi

2,5 m2 / kişi

Sosyal Tesis Alanları (2) (4)

0.5 m2 / kişi

0.5 m2 / kişi

1 m2 / kişi

1,5 m2 / kişi

Halk Eğitim Merkezi

0.4 m2 / kişi

0.4 m2 / kişi

0.4 m2 / kişi

0.4 m2 / kişi

Dini Tesis Alanları

0.5 m2 / kişi

0.5 m2 / kişi

0.5 m2 / kişi

0.5 m2 / kişi

İdari Tesis Alanları

3 m2 / kişi

3.5 m2 / kişi

4 m2 / kişi

5 m2 / kişi

Teknik Alt Yapı 

(yol ve otopark hariç)

1 m2 / kişi

2 m2 / kişi

3 m2 / kişi

4 m2 / kişi

 

             (1) Alan hesabında, planlamaya esas olan projeksiyon nüfusu dikkate alınacaktır.

             (2) Özel Kreş + Anaokulu, Özel İlköğretim, Özel Ortaöğretim, Özel Sağlık Tesisi, Özel Kültürel Tesis, Özel Sosyal Tesis Alanları, (EK-1a), (EK-1b) ve (EK-1c)’de belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşülmemek ve imar planı kararıyla ayrılmak, oranları ilgili Bakanlık veya kamu kuruluşunca belirlenmek kaydıyla, bu tabloda belirtilen kişi başına asgari standart değerinin içinde yer alır. 

             (3) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yapılacak olan planlamalarda aktif yeşil alan miktarı, kişi başına 14 m2 alınmak suretiyle belirlenecektir. Bu tablodaki diğer kullanışlar ise gerek duyulması halinde kullanılır.

             (4) Sosyal tesis alanları; huzurevi, rehabilitasyon merkezi, güçsüzler evi, yetiştirme yurdu gibi alanları kapsamaktadır.”

             MADDE 2 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 − Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 

28 Nisan 2015
894 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN