+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Şantiye şefinin sorumlulukları 2016

Şantiye şefinin sorumlulukları 2016

Şantiye şefliği kavramı kimisi için kolaydan para kazanma yolu, kimisi için ise sorumluluktan kurtulmak, yükümlülüklerini devretmek için başvurduğu bir yöntem. Günümüzde büyük şantiyeler dışında bir inşaatta şantiye şefi görmek neredeyse imkansız. Peki nasıl böyle oluyor ?

Çoğu meslektaşımız yıllık/aylık sözleşme karşılığında çok   komik rakamlara  müteahhide diploma kiraladığı için inşaat alanına uğramıyorlar. Çoğu imza attığı şantiyenin adresini bile bilmiyordur. 4 yıl boyunca gece uyumayıp, deli gibi ders çalışıp, aldıkları diplomaları sırf bir tane müteahhit daha da zengin olsun diye kiralıyor. Günümüzde bunu yapmayan arkadaşımız yok denebilecek kadar az. İşsizlik, yeni mezun mühendis/mimarların yaptıkları işin yetki sınırları/hukuki sorumlulukları hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmaması ve her ilimize açılan ve vizyonsuz öğrenciler ile doldurulan üniversiteler de bunun en önemli sebeplerindendir. Peki  şantiye şefliği  sanıldığı kadar basit bir kavram mı?

Şantiye şefi “İnşa faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyen, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlü olan gerçek kişidir”. Yapım işinin yürütüldüğü şantiyede, mühendis veya mimar diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması  mecburidir.

Şantiye şefi, belirli bir yapının inşasında müteahhitten sonra gelen en yetkili kişidir. Müteahhit tüzel kişi olabilecekken, şantiye şefinin gerçek kişi olması zorunludur. Dolayısıyla şantiye şefi inşa faaliyetinde rol alan ikinci kişidir. Yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı müteselsilen sorumludur. Bazı durumlarda ise şantiye şefi müteahhidin yerini almakta, diğer bir ifadeyle birinci sorumlu konumuna geçmektedir.

Şantiye şefi  bir yapıda;

  • Yapı güvenliği açısından: Yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla şantiye şefi bu yükümlülüğünü yerine getirmezse hukuki açıdan sorumluluğu söz konusu olacaktır.
  • İş güvenliği açısından: Şantiye e iş güvenliği ile ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

  • Ceza hukuku açısından: Bir yapıda görev üstlenmiş ve yapıda ruhsata aykırılık söz konusu ise, memur gibi kabul edilerek görevi kötüye kullanma suçundan yargılanarak ceza alabilecektir.

Bu sorumluluklarını yerine getirmediğinde karşılaşabileceği cezalar şu şekildedir:

  • Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
24 Kasım 2016
1.614 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN