+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Satiş vaadi sözleşmesi nedir ? Nasil yapilir ?

Satiş vaadi sözleşmesi nedir ? Nasil yapilir ?

Genellikle bir gayrimenkulü ileri bir tarihte satın almak için Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi yapılır. 

Sözleşme; alıcı ve satıcı taraflar ile Noterde hazırlanarak, Tapuya şerh edilir.

Asıl satış olan tapu devrinin ne zaman yapılacağısatış bedeli

Noter dışında hazırlanarak, imzaları noterde atılarak, tasdik edilmiş satış vaadi sözleşmeleri geçersiz sayılıyor.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi kesin bir satış hükmü taşımadığından, tapu sicil müdürlüklerinde değil noterde yapılıyor. Ancak sözleşmenin tapu sicile şerhi mümkün olabiliyor.

Noterde yapılan Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi satıcıyı korur. Sözleşme noterde usulüne uygun olarak düzenlendiği takdirde tapu kütüğüne şerh edilmese dahi geçerli oluyor.

Fakat tapu kütüğüne şerh edilen Gayrimenkul satış sözleşmesi de alıcıyı korur. Zira satıcı bu süre zarfında gayrimenkulünü 3. şahısşara veya tüzel kişiliklere satabilir !

Alıcı; Gayrimenkul Satış VaadiSözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez. Tapuda asıl satış anında alıcı ve satıcının birlikte imzası gerekir !

“Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi” İleride yapılacak olan, asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. Düzenlemeye noterler yetkilidir. Noterlerce düzenlenen satış vaadi sözleşmesi resmi işlemlerde geçerlidir.

Tapuya şerh edilmesi şarttır. Ancak alıcı satış vaadi sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez. Satıcının da bu işleme katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebilir.

Tapuya şerh edilen şahsi haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.

Tarafların hak ve borçları açıkça tereddüte meydan vermeyecek şekilde ve taşınmazın bedeli ve ödenme şekli sözleşmede belirtilir.

Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapıştırılması ve noter tarafından mühürlenmesi gerekir. 

Tarafların istemeleri halinde cayma durumunda cezai şart konulabilirBizce konulmasında büyük fayda vardır. Zira sözleşmede süre uzun ise taraflar gelişen veya bozulan piyasa koşulları ile caymaya daha meyilli olurlar !

Şerh beş sene devam edebilir. Beş sene geçtikten sonra hükmü kalmaz ve resen telkin edebilir. Ancak taşınmaz mal üzerine işlenen satış vadi şerhi 5 yıllık süreyi aşmış ve satış vaadi lehdarına satış yapılmamış ise taşınmaz mal malikinin talebi üzerine satış vaadi lehdarının muvafakatı aranmaksızın. Harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki şerh resen terkin edilir. Terkin edilen şerhin satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekir.

18 Mart 2015
843 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN