+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

"orman kanunu" ile Etiketlenen Konular

  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri...