+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak...
İfraz : ayırma, parselleme, parselasyon, Tevhid : iki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme.