+90 216 390 54 18

Sosyal Medyada Biz}

Yapi ruhsati nedir ?

Yapi ruhsati nedir ?
Yapi ruhsati insaatinin yapimina başlama izin belgesidir. 4708 sayili yapi denetim yasasi ve 3194 sayili imar kanununun 21.22.23. Maddesi, resmi yapilarda ise 26. Maddeye göre düzenlenir.

 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 26 MADDESİ NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre ruhsat verilir. 

Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden yapılara, belediyeden alınan imar durumuna, kat nizamı, cephe hattı, inşaat derinliği ve toplam inşaat metrekaresine uyularak projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği takdirde, 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir

(3. Fıkra, Anayasa Mahkemesi kararıyla – E.1985/11, K.1986/29, T. 11.12.1986 – iptal edilmiştir.) (*4)

 

2-) YENİ İNŞAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 

1-)  Mimari Projeler

2-)  Kal.Ve Sıhhi Tes.Prj.

3-)  Betonarme Projeleri

4-)  Elektrik Projeleri (Tedaş)

5-)  Telekom Projeleri (Tel.Baş Müd.)

6-)  Doğalgaz Projeleri (Ego)

7-)  Yol Keşif Özeti (Çankaya+B.Şehir)

😎  Kanal Keşif Özeti (A.S.K.İ.)

9-)   M2 Cetveli

10-)Toprak Hesabı

11-)Tapu Tescil Belgesi (Bir Ay)

12-) Çap (1 Yıl)

13-) Ruhsat İçin Müraacat Dilekçesi 

14-) Vekaletnameler(Tüm Maliklerin)

15-) İnşaat Sözleşmesi (Noter Onaylı)

16-) Müt.Sicili (Ato)-Çankaya Müt.Der.Yazı

17-) Müt.Vergi Kaydı (T.C Kimlik No)

18-) Mal Sahibi Vergi Kaydı (T.C Kimlik No)

19-) Mal Sahibi Vergi Sicil Numarası

20-) Yapı Denetim Firması (Adı)

21-) Yapıya İlişkin Bilgi Formu

22-) Yapı Denetim Firması (Adresi)

23-) Yapı Denetim Firması Taahhüdü

24-) Yapı Denetim Sözleşmesi

25-) Yapı Denetim Hiz.Bed.İlk.Tak.Mak + Damga Vergisi

26-) Kaymakamlıktan Sığınak Yazısı 

27-) Çevre Müdürlüğü Yazısı

28-) Peyzaj Projesi

29-) Oda Sicil Durum Belgesi+Pro.Müel.Tc.Kimlik No

30-) Vizelerle İlgili Taah.

31-)Numarataj

32-)Şantiye Şefi Belgesi

 

       3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 26.MADDESİNE GÖRE DÜZENLENECEK RUHSATTA İSTENİLEN   BELGELER  NELERDİR?

 

1-)  Tapu Tescil Belgesi(İdarenin Adına Kayıtlı Olması Veya Maliye Hazinesi Tarafından Tahsisinin Yapılması)

2-)  Çap,Yol Kotu

3-)  Mimari Projelerin Onaylanması

4-)  Teknik Hizmetler (Fenni Mesullük)Kurum Tarafından Üstleniliyorsa Yazıyla Bildirilmesi

5-)  Müteahhitlik Hizmeti Kurum Tarafından Üstleniyorsa Yazıyla Bildirilmesi 

6-)  Müteahhit Belirlenmişse Noter Onaylı Sözleşme Veya Protokol

7-)  Ankara Ticaret Odası’ndan Müteahhitlik Sicil Belgesi’nin Alınması

😎  Mimari Proje Müellifinin Odadan Alacağı Sicil Durum Belgesi

9-)  3194/23 Maddesine Göre “Altyapı İlişiksizlik Belgesi (Yol-Kanal)

10-) M² Cetveli,Toprak Hesabı

11-) Numarataj (Büyükşehir Belediyesi’nden)

 

07 Nisan 2015
2.504 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN