Arazide Poligonların İşaretlenmesi

Arazide Poligonların İşaretlenmesi

Ne amaçla, hangi alet ve araçla ölçmeler yapılırsa yapılsın, daha önceden, bu ölçmelere esas(taban olacak bazı ön işlerin hazırlıklarının yapılması gereklidir. Bunlar da…

1) Arazide noktaların işaret edilmesi ve kurulması

2) Arazide doğrultuların belirtilmesi ve uzunluklarının ölçülmesidir.

Arazide Noktaların İşaretlenmesi
Arazide, noktalar ölçmelerin yapılmasına yardım amacı ile söz konusu olurlar, geçici ve kalıcı olmak üzere biçimde işaretlenir.

1) Geçici Noktalar

Geçici noktalar, adından da anlaşılacağı üzere arazide kısa bir süre için yararlanılan noktalardır. Burada 2 durum söz konusudur. Ya nokyaların arazide bütün arazi ölçmeleri bitinceye kadar kalması istenir. Ya da yalnız ölçme anında noktanın tesis edilmesi, ölçme biter bitmez yerlerinden kaldırılması istenir. Geçici noktalar günümüzde, zemine çivi veya boya ile işaretlenir. Lazer özellikli ölçüm cihazlarında ise bölgede binalara da geçici işaretlemeler yapılabilir.

2) Kalıcı Noktalar

Kalıcı poligon işaretlemeleri, daha sonra dan yapılacak ölçümler için önemlidir. Kalıcı poligonlar sert zemine çivi, yine Lazer özellikli cihazlar ile bölgedeki yapılara kağıt reflektör ile işaretlenebilir. Kalıcı poligonlar halihazır ölçümlerinde bir birlerini görecek şekilde yol kesişimlerine en uygun şekilde kalın poligon demirleri ile işaretlenmesi gereklidir. Sonraki yapılacak çalışmalar bu poligonlar ile yapılacak olmasından dolayı önemi büyüktür.