altyapi

Uppslag8_110307

 

Bilindiği gibi altyapı hizmetleri bir şehrin gelişimindeki en büyük etkenlerden biridir. Gerek ekonomik, gerekse yaşam kalitesi bakımından büyük bir öneme sahiptir. Altyapı hizmetlerinin en başında, kanalizasyon, su, enerji, gaz, elektrik ve telekomünikasyon gelir.  Altyapı hizmetleri, kent planlamasına uygun şekilde planlanmalı ve yapılmalıdır.  Altyapı imalatı sonrası en önemli hizmetlerden biride imal edilmiş olan altyapı hatlarının ölçüm hizmetleridir.

 

Şirketimiz bünyesinde, aşağıda belirtmiş olduğumuz alanlarda, müşavirlik hizmetleri, ölçüm hizmetleri ve GİS(bknz1) hazırlama hizmetleri verilmektedir.

 

  • Kanalizasyon Projeleri,
  • Yağmur Suyu Projeleri,
  • İçme Suyu Projeleri,
  • Arıtma Tesisi Projeleri,
  • Enerji hatları
  • Yol Projeleri,
  • Haberleşme Hatları,
  • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
  • Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ve As_Built Çalışmaları

 

(bknz1) Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) GİS : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.