Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri

kentselkent

Kentsel Dönüşüm için Çözümlerimiz

Ülkemizi kaçak yapılardan ve afet riski oluşturan binalardan arındırmak için 7 milyondan fazla yapının yenilenmesi gereklidir. Şirketimiz olarak, gerek ada(mevcut yapıların tamamı) bazında, gerek parsel(mevcut bina) bazında sizlere en hızlı ve uygun çözümler sunuyoruz.

Kentsel dönüşümde sırasıyla

  • İmar durumunun öğrenilmesi,
  • Proje alanında yapılacak olan yola terk, tevhit vb… işlemlerinin yapılması
  • Proje alanına uygun avam proje değerlendirmesi
  • Kat maliklerine proje üzerinden sunum yaparak görüşlerinin alınması
  • İnşaat firmaları ile yapılacak olan projenin değerlendirilmesi ve teklif süreci
  • Alınan tekliflerin kat malikleri ile değerlendirilmesi
  • Uygun görülen teklifin inşaat firması ile sözleşmelerin imzalanması